Düzlem

İzler ve İşaretler bırakmıştim
su dilinde.
Cesedimi karaya çeken ışılı yengeçler ile tanıştım.
Düşmanım nehir dibinde sessizce yoluma su dökerken
sahiller kuyruklu gölgelerle doluydu
Ve ellerim -
ellerimde taşlar vardı.

Uzak ve kuyu sözcükler ısırır/kanatır ayak parmaklarımı.

Vardım ve oldum kimse ve kimi için.
Yoktum ve Hiçtim
bazen kimse ve kimileri bazı bazı sesleri gece almıştı
bir baraka öpücüğü için.

Yorumlar